Uppdatering gällande vattensituationen på ön. Tisdag 8 oktober 2019

Resultat vattenprov:

Vi har nu fått analysresultatet från vattenprovet som togs för ca 10 dagar sedan på Tranholmen. EUROFINS bedömer vattnet som tjänligt att dricka men med anmärkning. Orsaken är förhöjda värden av järn och mangan. Järn låg på 0,91 mg/l (gränsvärde 0,20 mg/l enligt Livsmedelsverket) och mangan på 0,057 mg/l (gränsvärde 0,05 mg/l). Ska tilläggas att det finns en mätosäkerhet på +/- 20%. 

 Vi har även fått resultatet från Veolias egna vattenprov som togs för en vecka sedan vid anslutningspunkten på fastlandet (nära Brunnsbo). Provresultatet visar inga förhöjda värden av vare sig järn eller mangan. Vattnet bedöms som tjänligt ur både kemisk och mikrobiologisk synpunkt. 

Eftersom Veolias egna prov visar att kvaliteten på vattnet de levererar till ön är godkänd ser dem inte heller någon anledning till att utreda fallet vidare för tillfället.  

Då Tranholmen ansvarar för sitt eget VA-nät kommer vi därför själva följa upp vattenkvaliteten på ön. Vi kommer ta egna vattenprover inom närmaste dagarna och resultat ges sedan inom 7-10 dagar efter inlämnande av provflaskor. 

Håll gärna styrelsen, Christian Moberg, uppdaterad om status kring missfärgning och ev fällning/partiklar i vattnet.

 Vänliga hälsningar Styrelsen