Rådjursstammen på Tranholmen

Under hösten kommer viltvårdare från Danderyds kommun hjälpa oss att förminska rådjurstammen på Tranholmen enligt tidigare stämmobeslut.

Beslut årsstämma 2017

Motion 2.  Rådjursstammen på Tranholmen.  


Urklipp ur protokollet.

Vi har talat med flera experter på området och de har alla sagt att vi bör reducera stammen då området är för litet för det antal rådjur som finns här. Rådjuren kommer heller inte att försvinna och sannolikt kommer de att öka i antal igen.
Fråga från stämman: När skall styrelsen ta tag i detta?

-         Det kommer att ske under jaktsäsongen 2017.

-         Motionen bifalles av stämman

 

Viltvårdarna kommer under jaktsäsongen som startar i oktober, ej lördag- söndag.

Vi vill nu kartlägga vilka tomter de får tillstånd att utnyttja.

Vi önskar att du mailar till styrelsen om du godkänner jakt på egen tomt.

De som inte godkänner jakt på egen tomt behöver inte maila.

Glöm inte att ange tomtnummer och namn.

 

Styrelsen.tranholmen@gmail.com

Bästa hälsningar 

Styrelsen