Byggmaterial och annat på allmän platsmark

Styrelsen noterar att medlemmar förvarar byggmaterial, maskiner och bråte på allmän mark.

Vi uppmanar berörda fastighetsägare att städa bort detta innan snön kommer.

Vänligen Samfällighetens Styrelse Tranholmen