Sista inlämningsdag för motioner är den 15 februari.

15-02-18 -

Vi vill gärna att ni använder sig av denna mall när de lämnar in motioner. Detta för att underlätta arbetet för styrelsen och för att säkerställa att motionen blir komplett.

MALL MOTION >>

OBS! bortse från det felaktiga årtalet i motionen - Tack!