Höstens städdag 7/10

07-10-17 - Vi samlas vid respektive städområde kl. 10.00. Tillsyningsmännen går igenom dagens arbetsuppgifter.

 Karta över städområden och kontaktinformation finns  på denna länk  http://tranholmen.com/kontaktpersoner/tillsyningsman/

Obs! Inget arbete med motorsåg får göras av någon på samfällighetens mark utan att denna har ett giltigt förarbevis för motorsåg samt har fått detta som uppdrag av styrelsen. Detta på grund av nya lagar gällande ansvar vid användande av motorsåg.

Enligt samfällighetens ordningsregler får den stora eldplatsen fyllas på tidigast två veckor innan Valborg, vår- och höststäddagarna. 

Endast eldning av löv, kvistar, trädgårdsavfall och obehandlat virke är tillåtet.

Klockan 13,00 samlas vi för gemensam lunch på Logen.

Därefter fortsätter vi och avslutar påbörjat arbete tillsammans!

Hälsningar Styrelsen